ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een samenwerking met NJS Fotografie gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Art. 1 Fotoshoots

De fotoshoots vinden plaats in overleg op locatie. Voorafgaand aan de fotoshoot ontvangt u van NJS Fotografie een bevestiging van de gemaakte afpraken(m.b.t datum, tijd, duur en locatie) en een totaal overzicht van de kosten (incl. BTW) voor de afgesproken fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor de extra reiskosten.

Art. 2 Betalingen

NJS Fotografie stuurd u, na het reververen van de fotoshoot, een factuur per email. Deze dient ten minste 48 uur voor aanvang van de fotoshoot voldaan te zijn middels een bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen. U ontvangd een bevestiging van de betaling op de email en/of telefoon. Een fotoshoot gaat pas door wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op de bankrekening. Indien u extra foto’s wil nabestellen is dit mogelijk. Dit bedrag kunt u na ontvangst van de factuur wederom voldoen middels een bankoverschrijving.

Voor bedrijven gelden andere voorwaarden;

Voor bedrijven: betaling na ontvangst van de factuur, binnen twee weken na factuur datum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Art. 3 Annulering en/of ziekte opdrachtgever

  • Indien de opdracht na bevesteging wordt gewijzigd of geannuleerd, zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Graag minimaal 24 uur van te voren aangeven via email en of per telefoon.
  • Indien de fotoshoot op de dag zelf pas wordt geannuleerd, worden de extra gemaakte kosten (niet de kosten van de fotoshoot zelf) in rekening gebracht van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Art. 4 Annulering en/of ziekte Fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en zal er direct naar een andere datum worden gekeken. In alle gevallen van ‘schade’ door afwezigheid van de fotograaf is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terug betalen van de door klant reeds voldane bedrag, mits de fotoshoot niet kan worden verplaatst naar een andere datum.

Art. 5 Levering fotomateriaal

Na de fotoshoot zal de fotograaf een selectie maken van de foto’s (in vooraf afgesproken aantallen) en bewerken tot haar gewenste resultaat. Hierna worden de foto’s inclusief watermark (logo van NJS Fotografie) via wetransfer verstuurd naar een vooraf afgesproken email adres. Hierna kunt u een selectie maken van de foto’s welke u wenst te hebben. De uitgekozen foto’s worden, binnen uiterlijk 2 weken na de fotoshoot, digitaal aangeleverd in grote bestanden, tenzij anders overeengekomen.

Art. 6 Digitale bestanden

  • Het is niet toegestaan om de gekochte bestanden zelf nog te bewerken. En u mag de bestanden niet gebruiken voor commerciele doeleinden of fotowedstrijden, tenzij hiervoor een schriftelijke goedkeuring is gegeven door de fotograaf. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij NJS Fotografie.
  • U heeft het gebruiksrecht gekocht, niet het auteursrecht.
  • De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens twee maanden bewaard na het verstrekken van de foto’s, maar worden uiteindelijk verwijderd van de harde schijf. NJS Fotografie raad u aan om zelf een aantal kopieen te maken als backup. Niet gebruikte materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.
  • In geval van overmacht door externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte opslaggeheugen is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Art. 7 Privacy

NJS Fotografie zal goed omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze niet doorgeven aan derden of openbaar maken. De fotograaf houdt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en webblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftenartikelen, en drukwerk, tenzij anders is overeengekomen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit voorafgaand schriftelijk bekent te maken.

Art. 8 Wijzigingen Algemene Voorwaarden NJS Fotografie

NJS Fotografie mag ten allen tijden de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

Nov - 2019